ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมสำหรับคนไทย

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภท ก่อน ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ หลัง ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑
ผู้เข้าร่วมประชุมคนไทย ๓,๐๐๐ บาท๓,๕๐๐ บาท
นักศึกษา เจ้าหน้าที่สนับสนุน ๑,๐๐๐ บาท ๑,๐๐๐ บาท
Workshop ๕๐๐ บาท ๕๐๐ บาท
หมายเหตุ
 • อัตราค่าลงทะเบียนนี้รวมเอกสารประกอบการประชุมและอาหารว่าง/กลางวัน
 • อัตราค่าลงทะเบียนเป็นอัตรารวม VAT และไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • สามารถเข้าร่วมงาน Welcome Reception and Dinner ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561
 • สามารถเข้าร่วมงาน Congress Dinner ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561

วิธีการลงทะเบียน

ผู้สนใจสมัครลงทะเบียนต้อง log in ด้วย account ของท่านก่อน
หากยังไม่มี account กดปุ่ม sign up
ช่องทางการสมัครลงทะเบียน มี 2 ช่องทาง ดังนี้
 1. ทางระบบ Online เท่านั้น โดยกรอกข้อมูลการลงทะเบียน พร้อมแนบสลิปการโอนเงินค่าลงทะเบียน
  ปิดรับการลงทะเบียนออนไลน์แล้ว

  แจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียน
 2. Download ใบสมัครลงทะเบียน แล้วส่งใบสมัครพร้อมเอกสารชำระเงินค่าลงทะเบียนมาทาง E-mail: mfumededcon2018@gmail.com เมื่อลงทะเบียนพร้อมแนบเอกสารการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อย ท่านจะได้รับ Email เอกสารยืนยันการลงทะเบียนแจ้งตอบรับการลงทะเบียนกลับภายใน 1 สัปดาห์
  หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงานลงทะเบียน คุณพรประภา 084-662-0471

การชำระเงิน

กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนมาที่
ชื่อบัญชี: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (การประชุมวิชาการ)
ธนาคาร: กรุงเทพ
สาขา: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เลขที่บัญชี: 672-0-41365-4
ประเภท: ออมทรัพย์

ท่านสามารถชำระเงินผ่านแอพของธนาคาร (Mobile Banking App.) ด้วยการแสกน QR-Code ด้านล่างนี้

ภายหลังชำระเงินแล้วกรุณาแจ้งชำระเงินโดยถ่าย/แสกน สลิปการโอนเงินและแจ้งเลขที่ลงทะเบียนและชื่อของท่าน ส่งอีเมล์ถึง mfumededcon2018@gmail.com หรือแจ้งชำระเงินออนไลน์ได้ ที่นี่

การออกใบเสร็จค่าลงทะเบียน

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้า สามารถรับใบเสร็จค่าลงทะเบียนในวันที่ 19 ธันวาคม 2561
สำหรับผู้ลงทะเบียนหน้างาน สามารถรับใบเสร็จได้วันที่ 21 ธันวาคม 2561

การยกเลิกการลงทะเบียน

การยกเลิกการลงทะเบียนต้องแจ้งทางสำนักงานด้วยลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
แจ้งยกเลิกก่อนวันที่ 10 กันยายน 2561 การประชุมจะคืนเงินค่าลงทะเบียนโดยหัก 30% เพื่อเป็นค่าดำเนินการ
การประชุมขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าลงทะเบียน หากแจ้งยกเลิกหลังวันที่ 10 กันยายน 2561Account
Account/E-mail:
Password:
 
Important Dates
Submission
➤ Abstract submission open
June 8, 2018
➤ Abstract submission deadline
October 31, 2018 (Extended)
➤ Notification of abstract acceptance
November 30, 2018
 
Registration
➤ Early Registration
Until November 30, 2018
➤ Onsite Registration
After November 30, 2018
 

 Sponsors

Platinum Sponsors
Gold Sponsors
Silver Sponsors

Delegate Lanyards & PensThe 19th Thai Medical Education Conference Celebrating 20th Anniversary of Mae Fah Luang University
การประชุมวิชาการแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 เฉลิมฉลอง 20 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Secretariat Office: Mae Fah Luang University School of Medicine
4th floor, M3 Building, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand
Tel: 66 86 9494159 Fax. 66 53 916570
E-mail: mfumededcon2018@gmail.com Web site: http://www.mfumededcon2018.org
© Copyright - MFUMEDEDCON 2018